Menu Zavrieť

Opatrovateľská služba

Občianske združenie Pro Bono Vám ponúka opatrovateľskú službu v Trnavskom a Nitrianskom kraji.  Je to profesionálna sociálna služba, ktorá je poskytovaná v prirodzenom domácom prostredí osobám, ktorých stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby je najmenej II, a ktoré sú odkázané na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách.

Sociálna služba sa poskytuje prijímateľovi v nasledovnom rozsahu úkonov:

Hygiena:
1. osobná hygiena – hygienická starostlivosť o jednotlivé časti tela: ruky, tvár, zuby, nechty (holenie, česanie, umývanie, strihanie nechtov na rukách a na nohách, aplikácia krémov),
2. celkový kúpeľ – hygienická starostlivosť o celé telo vo vani, prípadne v sprche s umytím vlasov,

Stravovanie a dodržiavanie pitného režimu:

 • porciovanie stravy,
 • obsluha (prinesenie stravy a nápoja na dosah klienta),
 • kŕmenie a pomoc pri pití,

Vyprázdňovanie močového mechúra a hrubého čreva:

 • sprievod na toaletu,
 • pomoc pri vyzliekaní, obliekaní,
 • účelná očista po toalete
 • sprievod z toalety,
 • podanie podložnej misy, močovej fľaše s následným očistením podložnej misy (fľaše),
 • ochrana osobnej a posteľnej bielizne pred znečistením (nasadenie a výmena plienky),

Obliekanie, vyzliekanie:

 • výber oblečenia,
 • obliekanie, obúvanie,
 • vyzliekanie, vyzúvanie,

Mobilita, motorika:

 • sprievod pri chôdzi (chôdza po rovine, po schodoch),
 • pomoc pri vstávaní z lôžka, pomoc pri líhaní na lôžko,
 • pomoc pri manipulácii s predmetmi (napríklad pri uchopení lyžičky, zapínaní gombíkov),
 • obsluha a premiestňovanie predmetov dennej potreby,

Úkony starostlivosti o svoju domácnosť:

 • nákup potravín a iného drobného spotrebného tovaru,
 • príprava jedla, varenie, zohrievanie jedla,
 • donáška jedla do domu,
 • umytie riadu,
 • bežné upratovanie v domácnosti,
 • obsluha bežných domácich spotrebičov,
 • starostlivosť o bielizeň (pranie, žehlenie),
 • starostlivosť o lôžko,
 • vynášanie drobného odpadu do zbernej smetnej nádoby,
 • donáška uhlia, donáška dreva, vynesenie popola, donáška vody, kúrenie vo vykurovacích telesách a ich čistenie,
 • ďalšie jednoduché úkony spojené s prevádzkou a udržiavaním domácnosti (administratívne úkony spojené s vedením domácnosti, napríklad zabezpečenie úhrady platieb),

Základné sociálne aktivity:

sprievod :

 • na lekárske vyšetrenie,
 • na vybavenie úradných záležitostí,
 • do školy, zo školy, do zamestnania a zo zamestnania,
 • pri záujmových činnostiach,

predčítanie :

 • pre fyzickú osobu, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca najmä pri vybavovaní úradných záležitostí,

tlmočenie:

 • pre fyzickú osobu, ktorá je nepočujúca alebo fyzickú osobu, ktorá má ťažkú obojstrannú nedoslýchavosť, najmä pri vybavovaní úradných záležitosti, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,
 • alebo pre fyzickú osobu, ktorá je hluchoslepá, najmä pri vybavovaní úradných záležitostí, pri vybavovaní úradnej a osobnej korešpondencie a pri nakupovaní, pri návšteve lekára, pri záujmových činnostiach,

Dohľad pri úkonoch seba obsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a pri vykonávaní základných sociálnych aktivít:

 • potreba dohľadu v určenom čase.

Pre bližšie informácie prosím volajte  na tel. číslo: 0911/836 474