Menu Zavrieť

Prihláška na opatrovateľský kurz

Údaje o kurze:

 • Názov kurzu: Opatrovateľský kurz
 • Rozsah kurzu: 220 hod.
 • Metódy: Teoretická výučba, praktická výučba, odborná prax
 • Názov odbornej témy: Úvod do sociálnych služieb s dôrazom na opatrovateľskú službu. Sociálna pomoc a sociálne služby v systéme sociálnej politiky. Vývinové obdobie človeka, základy psychológie, staroba-špecifiká ochorení v starobe. Starostlivosť o starých, dlhodobo a ťažko chorých a ľudí s postihnutím. Úkony sebaobsluhy. Prvá pomoc. Úkony starostlivosti o domácnosť. Základné sociálne aktivity.
 • Spolu teoretická a praktická časť: 140 hodín
 • Odborná prax: 80 hodín
 • Kurz spolu: 220 hodín

Informácie o platbe:

 • Možnosti platby:  osobne v kancelárií oz  alebo  prevodom na účet č.: SK9075000000004018814932
 • Variabilný symbol: uveďte svoje rodné číslo.
 • Správa pre prijímateľa: Vaše meno
 • Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov a akceptujem všeobecné podmienky pre Kurz opatrovania.

Kontakt:

 • Tel.: 0911/836 474
 • E-mail: silviaczere@gmail.com