Menu Zavrieť

O nás

Občianske združenie Pro Bono vziklo v roku 2013 ako organizácia poskytujúca sociálne služby so zameraním hlavne na poskytovanie prepravnej služby, registráciu ktorej vzniklo v marci 2014. Klientelu združeniu tvoria hlavne seniori a občania so zdravotným postihnutím.

Od júla 2014 rozšírilo združenie svoju činnosť o opatrovateľskú službu, v rámci ktorej sa stará o svoju klientelu prioritne po sociálnej stránke, pričom z dôvodu komplexnosti starostlivosti o klienta zabezpečí v prípade potreby aj ošetrovateľskú starostlivosť.

Od 1.9.2014 sa naše občianske združenie zapojilo do ďalšieho rozširovanie opatrovateľskej služby v rámci Národného projektu Podpora opatrovateľskej služby (NP POS), ktorý bol realizovaný Implementačnou agentúrou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Organizácia vtedy mala 21 kvalifikovaných zamestnancov,  z toho 20 opatrovateliek a 1 na prepravnú službu.

Dňa 7.1.2016 Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, sekcia sociálnej a rodinnej politiky udelila občianskemu združeniu akreditáciu vzdelávacieho programu „Kurz opatrovania“ v rozsahu 220 hodín.

V roku 2016 organizácia v rámci NP POS poskytuje opatrovateľskú službu pomocou 41 kvalifikovaných zamestnancov pre 43 klientov v Trnavskom, Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

NP POS skončil podporu opatrovateľskej služby 30.4.2018, z toho dôvodu sa prestala táto služby poskytovať. Naše občianske združenie očakávalo vypísanie novej výzvy na podporu opatrovateľskej služby v rámci dopytovo orientovaných projektov. Výzva bola zverejnená začiatkom júla s možnosťou podať projekt od 17.8.2018. Po zrealizovaní hodnotiaceho procesu bol náš projekt úspešný a v decembri 2018 sme uzatvorili zmluvu o podpore výkonu opatrovateľskej služby pre 36 odkázaných občanov.

Od 1.1.2019 poskytujeme opatrovateľskú službu pre 20 odkázaných občanov a zamestnávame 20 kvalifikovaných opatrovateliek. V nasledujúcom období chceme ešte rozšíriť túto službu zvýšením počtu na 36 osôb.