Menu Zavrieť

Cenník služieb

  • prepravná služba: cena za prevoz klienta je 0,80 €/km, samostatne sa účtuje za čakaciu dobu na klienta 3,00 €/hod,
    Platbu je možné realizovať aj cez POS terminal (bankovou kartou).
  • opatrovateľská služba: cena za opatrovateľskú službu poskytnutú v rámci dopytového projektu POS je 455,- €/mesiac  (cca 2,71 €/hodina).
  • opatrovateľská služba: cena za opatrovateľskú službu poskytovanú bez podpory projektu je 5,10 €/hod.
  • opatrovateľský kurz: cena opatrovateľského kurzu je 230 €, celkovú sumu opatrovateľského kurzu pre nezamestnaných (evidovaných na úrade práce) v plnej výške môže uhradiť úrad práce
  • špecializované zariadenie – ambulantná forma: cena za službu je 100,- €/mesiac